• வெற்றிகளை கொன்று குவித்திடு


  வெற்றிகளை கொன்று குவித்திடு..

  நீ கொன்று குவிக்கும் வெற்றிகள் யாவும் உன் காலடியில் கிடந்திட வேண்டுமே அன்றி, உன் தலையில் தலைக்கணம் எனும் கிரிடம் ஆக மாறிட கூடாது..

  நீ கொன்று குவிக்கும் வெற்றிகள் உன் காலடியில் கிடப்பது கண்டு புதிதாய் வரும் வெற்றிகள் உன்  சரணம் பற்றிட வேண்டும்..

  வெற்றிகளை கொன்று குவிக்கும் போது அவைகளை முழுமையாக கொன்று இருக்க வேண்டும் அல்லது அதனை வென்றிருக்க வேண்டும்.. இல்லையேல் அரைகுறையாக கொன்று வென்ற வெற்றியானது முதுகில் குத்திட செய்யும்.. 

  நீ கொன்று குவிக்கும் வெற்றிகள் ஆனது விடாமுயற்சி எனும் வாளினால் வீழ்த்தப்பட வேண்டும். உன்னை ஆட்கொள்ள வரும் வெற்றிகளை உன்னுடைய முன்னால் தோல்விகள் என்னும் கேடயம் கொண்டு தடுத்திடு..

  வெற்றிக் கொண்ட மன்னனின் பெயர் மட்டுமே அகிலத்தில் போற்றப்படும்.. உன் வெற்றிகளுடன் நீ போரிட்டு வெற்றிகொள். இந்த இறுதி வெற்றியே உலகில் உன்னை மன்னனாக முடி சூட்டிட செய்யும்...


 • வரலாறு உங்களை தேடும்

  எங்கிருந்து தொடங்கினோம் என வரலாறு தேடத் துவங்கும் நிகழ்வு, நீங்கள் தொடும் உயரத்தினைப் பொறுத்தே ஆரம்பமாகும். நீங்கள் உங்கள் உயரத்தினை உயர்த்த உயர்த்த அவர்கள் உங்களின் ஆழத்தினை ஆராய்வர். நீங்கள் ஆராயப்படும் போது ஒன்று வீழ்த்த படுவீர்கள் அல்லது வரலாற்றில் பொறிக்கப்படுவீர்கள். வீழ்த்தப்படும் போதும் வரலாற்றில் பொறிக்கப்பட இருப்பதை உறுதி செய்யுங்கள். அதை நோக்கியே உங்களின் வாழ்வினை முன் செலுத்துங்கள்

  முகவரி

  No:5 பாரதி குறுக்கு தெரு, புது பெருங்களத்தூர், சென்னை - 600063

  மின்னஞ்சல்

  [email protected]

  கைப்பேசி

  +91 730 570 7419