• சிறகை விரி


  சிறகை விரி..

  உயர உயரப் பறக்க வேண்டும் எனில் சிறகை விரித்தே ஆக வேண்டும். மண்ணைவிட்டு விண்ணைத் தொடும் புகழை அடைய வேண்டும் எனில் பறவைகளைத் போல் சிறகை விரி..

  உந்தன் சிறகு
  உன் கற்பனையின் சிறகாக இருக்கட்டும் 
  உன் முயற்சியின் சிறகாக இருக்கட்டும் 
  உன் திறமையின் சிறகாக இருக்கட்டும். 

  இவைகளின் சிறகுகள் விரிந்து பறக்கும்போது இந்த உலகமே அவற்றுக்கு கீழே இருக்கும்.

  மயில்போல மனம் குளிர்ந்த நிலையில் சிறகை விரித்து நடனம் புரியாதே. நீ விரிக்கும் சிறகு ஆனது கழுகு விரிக்கும் சிறகை போன்று எட்டா உயரத்தில் இருக்க வேண்டும். நீ பறக்கும் உயரம் கொண்டே உன் இலக்கு எளிமையாய் தெரியும்..


 • வரலாறு உங்களை தேடும்

  எங்கிருந்து தொடங்கினோம் என வரலாறு தேடத் துவங்கும் நிகழ்வு, நீங்கள் தொடும் உயரத்தினைப் பொறுத்தே ஆரம்பமாகும். நீங்கள் உங்கள் உயரத்தினை உயர்த்த உயர்த்த அவர்கள் உங்களின் ஆழத்தினை ஆராய்வர். நீங்கள் ஆராயப்படும் போது ஒன்று வீழ்த்த படுவீர்கள் அல்லது வரலாற்றில் பொறிக்கப்படுவீர்கள். வீழ்த்தப்படும் போதும் வரலாற்றில் பொறிக்கப்பட இருப்பதை உறுதி செய்யுங்கள். அதை நோக்கியே உங்களின் வாழ்வினை முன் செலுத்துங்கள்

  முகவரி

  No:5 பாரதி குறுக்கு தெரு, புது பெருங்களத்தூர், சென்னை - 600063

  மின்னஞ்சல்

  [email protected]

  கைப்பேசி

  +91 730 570 7419