• அவள் ஒரு அணி


  உன் பூப்பாத இதழ்கள்.
  வெட்கத்தில் வளையும் விரல்கள்..
  புதுமெட்டி அணிய வைத்துக்கொள்...

  எனக்கு பிடித்த பாதங்கள்.
  நான் பிடிக்க வேண்டிய பாதங்கள்..
  முத்தமிட்டு முத்து கொலுசு அணிய வைத்துக்கொள்...

  உடை நழுவும் மெல்லிடை.
  பத்துவிரலும் பதியும் மென்னிடை..
  இடையாபரணம் அணிய வைத்துக்கொள்...

  நம் காதல் முத்தத்தின் முதலிடம்.
  வெட்டிய பிறை துண்டில்  முழு ஆதவன் உறைவிடம்..
  நெற்றிசுட்டி அணிய பத்திரமாய் வைத்துக்கொள்...

  இதுவரை பிடித்திடா விரல்கள்.
  இறுதிவரை பிடித்திட வேண்டும் விரல்கள்..
  என் பெயர் பொறித்த மோதிரம் அணிய வைத்துக்கொள்...

  இதுவரை நான் வரையறுக்க வார்த்தையற்ற காதில்.
  நம் காதல் சொல்லிய காதில்..
  காத(தி)ல் எண்ணத்தோடு அணிய என எண்ணிக்கொள்...

  பல  ஆபரணம் கண்ட‌ வெண்கழுத்து.
  நான் புது ஆபரணம் சூடப்போகும் மென்கழுத்து..
  நான் பொன்கயிறு கட்டிட ஓர் வார்த்தை சொல்...


 • வரலாறு உங்களை தேடும்

  எங்கிருந்து தொடங்கினோம் என வரலாறு தேடத் துவங்கும் நிகழ்வு, நீங்கள் தொடும் உயரத்தினைப் பொறுத்தே ஆரம்பமாகும். நீங்கள் உங்கள் உயரத்தினை உயர்த்த உயர்த்த அவர்கள் உங்களின் ஆழத்தினை ஆராய்வர். நீங்கள் ஆராயப்படும் போது ஒன்று வீழ்த்த படுவீர்கள் அல்லது வரலாற்றில் பொறிக்கப்படுவீர்கள். வீழ்த்தப்படும் போதும் வரலாற்றில் பொறிக்கப்பட இருப்பதை உறுதி செய்யுங்கள். அதை நோக்கியே உங்களின் வாழ்வினை முன் செலுத்துங்கள்

  முகவரி

  No:5 பாரதி குறுக்கு தெரு, புது பெருங்களத்தூர், சென்னை - 600063

  மின்னஞ்சல்

  [email protected]

  கைப்பேசி

  +91 730 570 7419