• தந்தையர் நாடு


  தந்தையர் நாடு

  தஞ்சம் வருபவர்களுக்கு நீ அள்ளி தருவதால் நீ தஞ்சையை கொண்டாயோ..

  உன் மதுரம் யாவும் மருவி மதுரை ஆனதோ..

  அன்னையாய் அனைவருக்கும் பாலை வழங்கிட பாலாற்றை கொண்டாயோ..

  தேனினும் இனியவள் என்பதால் தேனியும் உன்னுள் உள்ளதடி..

  வைகறையில் துயில் ஏழுப்பிட வைகை உன்னால் ஆனதடி..

  சொல்லின் வல்லுவன் வள்ளுவனும் இக்குமரியின் பாதத்தில் உள்ளான் அடி..

  அனைவரும் உன் அகத்தில் உள்ளதால் நீ தமி(ழ்அ)கம் ஆனாயோ.

  இப்பெண்மை உள்ள நீயோ என் பாரதிக்கு என் தந்தையர் நாடு என ஆனாய் அடி..


 • வரலாறு உங்களை தேடும்

  எங்கிருந்து தொடங்கினோம் என வரலாறு தேடத் துவங்கும் நிகழ்வு, நீங்கள் தொடும் உயரத்தினைப் பொறுத்தே ஆரம்பமாகும். நீங்கள் உங்கள் உயரத்தினை உயர்த்த உயர்த்த அவர்கள் உங்களின் ஆழத்தினை ஆராய்வர். நீங்கள் ஆராயப்படும் போது ஒன்று வீழ்த்த படுவீர்கள் அல்லது வரலாற்றில் பொறிக்கப்படுவீர்கள். வீழ்த்தப்படும் போதும் வரலாற்றில் பொறிக்கப்பட இருப்பதை உறுதி செய்யுங்கள். அதை நோக்கியே உங்களின் வாழ்வினை முன் செலுத்துங்கள்

  முகவரி

  No:5 பாரதி குறுக்கு தெரு, புது பெருங்களத்தூர், சென்னை - 600063

  மின்னஞ்சல்

  [email protected]

  கைப்பேசி

  +91 730 570 7419