• நேர்மை vs உண்மை


  தமிழில் சொல்லப்படும் வார்த்தைகள் மிகவும் நெருங்கியவை ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடையவை போல இருந்திருக்கக்கூடும்.. ஆனால் நாம் நெருங்கிய வார்த்தைகள் என‌ எண்ணுபவை முற்றிலும் எதிர்மறை அர்த்தங்களை உறைத்திட செய்யும்..

  உதாரணமாக, நீங்கள் நேர்மையாக இருத்தல் மற்றும் உண்மையாக இருத்தல் இரண்டுக்கும் ஒரே அர்த்தம் என என்னைப்போல் தவறாக எண்ணி இருந்தால் இப்பொழுது நான் உணர்ந்தது போன்றே நீங்களும் உணர்ந்திட முயலுங்கள்.

  நேர்மையாக இருக்கும் மனிதர்கள், யாருக்கும் உண்மையாக இருப்பதில்லை. யாருக்காவது உண்மையாக இருக்கின்ற மனிதர்கள் நேர்மையாக இருக்க முடிவதில்லை..

  நீங்கள் செய்கின்ற தொழிலை நேர்மையாக செய்கிறீர்களா? அல்லது உண்மையாக செய்கிறீர்களா? உங்களுக்குள் வினா எழுப்பினாலே உண்மை விளங்கிவிடும்..

  எளிதாக சொல்ல வேண்டுமானால் நீங்கள் காதலிப்பவர்கள் இடம் உண்மையாக இருக்க வேண்டுமா? நேர்மையாக இருக்க வேண்டுமா? என்ற கேள்விக்கு பதில் அறிய முயலுங்கள்...


 • வரலாறு உங்களை தேடும்

  எங்கிருந்து தொடங்கினோம் என வரலாறு தேடத் துவங்கும் நிகழ்வு, நீங்கள் தொடும் உயரத்தினைப் பொறுத்தே ஆரம்பமாகும். நீங்கள் உங்கள் உயரத்தினை உயர்த்த உயர்த்த அவர்கள் உங்களின் ஆழத்தினை ஆராய்வர். நீங்கள் ஆராயப்படும் போது ஒன்று வீழ்த்த படுவீர்கள் அல்லது வரலாற்றில் பொறிக்கப்படுவீர்கள். வீழ்த்தப்படும் போதும் வரலாற்றில் பொறிக்கப்பட இருப்பதை உறுதி செய்யுங்கள். அதை நோக்கியே உங்களின் வாழ்வினை முன் செலுத்துங்கள்

  முகவரி

  No:5 பாரதி குறுக்கு தெரு, புது பெருங்களத்தூர், சென்னை - 600063

  மின்னஞ்சல்

  [email protected]

  கைப்பேசி

  +91 730 570 7419