• நான் உன்னோடு இருந்திட வேண்டும்

  உன் காதோரம் கருங்கூந்தல் ஆக மாறி..
  லோலாக்குடன் காதல் புரிந்து உன் காதினில்  அக்காதலை கூறிட‌ வேண்டும்..
  உன் விரல் தீண்டும் பேரின்பம் பெற்று காது மடலில் தவழ்ந்திட வேண்டும்..

  நீ உடுத்தும் உடையாக மாறி ..
  உனை முதலும் இறுதியுமாய் காக்கும் அரணாய் மாறிட‌ வேண்டும்..
  நாள்முழுவதும் உனை தவழ்ந்தே என் உலகம் இருந்திட வேண்டும்..

  உன் கால் தீண்டும் பாதுகையாய் மாறி..
  மண் முத்தம் தடுத்து என் முத்தம் உன் பாதத்தில் பதித்திட வேண்டும்..
  உன் உடல் முழுவதும் தாங்கி உன் காலடியில் நான் அடங்கிட வேண்டும்.


 • வரலாறு உங்களை தேடும்

  எங்கிருந்து தொடங்கினோம் என வரலாறு தேடத் துவங்கும் நிகழ்வு, நீங்கள் தொடும் உயரத்தினைப் பொறுத்தே ஆரம்பமாகும். நீங்கள் உங்கள் உயரத்தினை உயர்த்த உயர்த்த அவர்கள் உங்களின் ஆழத்தினை ஆராய்வர். நீங்கள் ஆராயப்படும் போது ஒன்று வீழ்த்த படுவீர்கள் அல்லது வரலாற்றில் பொறிக்கப்படுவீர்கள். வீழ்த்தப்படும் போதும் வரலாற்றில் பொறிக்கப்பட இருப்பதை உறுதி செய்யுங்கள். அதை நோக்கியே உங்களின் வாழ்வினை முன் செலுத்துங்கள்

  முகவரி

  No:5 பாரதி குறுக்கு தெரு, புது பெருங்களத்தூர், சென்னை - 600063

  மின்னஞ்சல்

  authordeepakraj@gmail.com

  கைப்பேசி

  +91 730 570 7419